Skip to content

Αρχική arrow Οικονομικά Μεγέθη arrow Έκθεση Διαχείρησης arrow 2006
Διαχείριση 2006 Εκτύπωση E-mail
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1/1/2006-31/12/2006) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριες και Κύριοι Συνέταιροι,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Σερρών σας καλωσορίζουμε στην 3η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας ως Πιστωτικό πλέον ίδρυμα.
Το έτος 2006 ήταν μια ακόμη θετική χρονιά για τον Τραπεζικό κλάδο όπως και για την ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ.
Παράλληλα θα πρέπει να τονιστεί και η αύξηση της έντασης του Ανταγωνισμού μεταξύ των Τραπεζών για αύξηση των Μεγεθών τους. Κύριος στόχος των εγχώριων Τραπεζών υπήρξε η αύξηση των Μεγεθών όπως του Κύκλου Εργασιών από Χορηγήσεις και λοιπές Προμήθειες, και των Καταθέσεων, και η ενίσχυση των Μεριδίων της Αγοράς σε όλο το εύρος των Χρηματοοικονομικών προϊόντων.
Χαρακτηριστικό επίσης της χρονιάς που πέρασε είναι και η είσοδος των μεγάλων Ευρωπαϊκών Τραπεζών στο Δίκτυο των Εμπορικών Τραπεζών της χώρας, με σημαντική πλέον παρουσία σε πανελλαδικό επίπεδο, αφού εξαγόρασαν αντίστοιχες Ελληνικές Τράπεζες με μεγάλο Δίκτυο καταστημάτων.
Όλα τα παραπάνω συνετέλεσαν στη δημιουργία σκληρών συνθηκών ανταγωνισμού στον Τραπεζικό Κλάδο.

Οι Συνεταιριστικές τράπεζες στην Ελλάδα εξακολουθoύν να παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην χώρα μας παρουσιάζοντας σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Το σύνολο του Ενεργητικού των Συνεταιριστικών Τραπεζών για το Έτος 2006 έφτασε τα € 2.567.524 εκ. παρουσιάζοντας μια αύξηση σε σχέση με το 2005 κατά 25,6 %. Οι Χορηγήσεις των Συνεταιριστικών Τραπεζών ανέρχονται στο Έτος 2006 σε € 1.934.570 εκ. σημειώνοντας μια αύξηση της τάξεως του 21,1 %. Οι Καταθέσεις των Συνεταιριστικών Τραπεζών ανέρχονται στο Έτος 2006 στο € 2.134.226 εκ. σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 27,3 %.
Στον ίδιο χρόνο οι Συνεταιριστικές Τράπεζες στην Ελλάδα ενίσχυσαν την κεφαλαιακή τους βάση αυξάνοντας τα Ίδια Κεφάλαια κατά 25,1 %.
Πέραν των άλλων οι Συνεταιριστικές Τράπεζες χαρακτηρίζονται για ακόμη μια χρονιά για τις υψηλές αποδόσεις αφού για το 2006 η μέση αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων έφτασε στο 13,69 %.
Σε σχετικό πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά στοιχεία των Συνεταιριστικών τραπεζών της χώρας μας όπως αυτά προκύπτουν από τους ισολογισμούς των Συνεταιριστικών τραπεζών.

Αναφερόμενος στην πορεία μας τα δύο τελευταία χρόνια ως Διοικητικό Συμβούλιο θέλω να τονίσω τα εξής :
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ένας από τους πιο έντονους ανταγωνιστικούς τομείς της οικονομίας είναι ο Τραπεζικός τομέας. Σε αυτό τον τομέα έρχεται να λειτουργήσει η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ με ίσους όρους και τους ίδιους κανόνες των μεγάλων Τραπεζών. Παρά τις αντίξοες αυτές συνθήκες από πλευράς ανταγωνισμού η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ συνεχώς κερδίζει έδαφος τόσο σε επίπεδο καταθέσεων όσο και σε επίπεδο χορηγήσεων . Στα 2,5 αυτά χρόνια η δική μας Τράπεζα έγινε υπολογίσιμη δύναμη ανάμεσα στις άλλες εμπορικές Τράπεζες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο του Ν. Σερρών.

Σε μια εποχή που Ν. Σερρών αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα και η ανάπτυξη του Νομού είναι το πρώτο ζητούμενο, η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ παίζει πρωταρχικό ρόλο στην Σερραική οικονομία .
Μπορεί η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ να δραστηριοποιείται και να ανταγωνίζεται σε ένα χώρο με έντονα στοιχεία του ανταγωνισμού , ωστόσο δεν ξεχνά τον κοινωνικό της ρόλο. Το κοινωνικό της έργο επικεντρώνεται στα όρια του Νομού μας συμμετέχοντας και ενισχύοντας κάθε αναπτυξιακή πρωτοβουλία των τοπικών φορέων του Νομού εξυπηρετώντας επιχειρήσεις, επαγγελματίες και 3.000 μέλη .
Στρατηγική της Τράπεζας αποτελεί η συνεργασία με τους τοπικούς φορείς (Νομαρχία, Δήμοι, Κοινότητες κλπ) σε μια προσπάθεια όλοι μαζί να συμβάλλουμε στην πολυπόθητη τοπική ανάπτυξη.

Στο χρόνο που μας πέρασε ο αριθμός των Μελών της Τράπεζας αυξήθηκε κατά 425 νέα Μέλη με αποτέλεσμα στο τέλος του έτους να φτάνει τα 2.456, ενώ μέχρι σήμερα τα Μέλη της Τράπεζας πλησιάζουν τα 3.000.
Παρά την σημαντική αυτή αύξηση που σημειώνεται στον αριθμό των μελών της τράπεζας, βασικός στρατηγικός μας στόχος είναι η συνεχής αύξηση των Μελών της, και η διείσδυση και παρουσία της Τράπεζας σε κάθε κωμόπολη και χωριό του Ν. Σερρών .
Στα πλαίσια του νέου επιχειρησιακού σχεδίου ( 2007 – 2009 ) στόχος μας είναι τα Μέλη της Τράπεζας να ξεπεράσουν τα 5.000.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού ήδη το Διοικητικό Συμβούλιο εκπονεί έρευνα σχετικά με τη διεισδυτικότητα και την αναγνώριση της Τράπεζας στον πληθυσμό του Νομού, η οποία θα αποτελέσει και σημαντικό εργαλείο στα χέρια του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που σύντομα θα αναλάβει τη Διοίκηση της Τράπεζας στην προσπάθειά του να πετύχει τους παραπάνω στόχους του Business Plan 2007 – 2008.

Η Συνεταιριστική τράπεζα από τις αρχές του έτους 2007 βαδίζει σε προδιαγραμμένη πορεία με βάση το Νέο Επιχειρησιακό σχέδιο (Business Plan) που συντάξαμε για την τριετία 2007 - 2009 .
Ύστερα από την μετεγκατάσταση της Τράπεζας και την στελέχωσή της με έμπειρα Στελέχη από τον Τραπεζικό Τομέα, στους Στρατηγικούς στόχους της Τράπεζας εντάσσονται :
1. Η δημιουργία υποκαταστημάτων στις επαρχίες του Ν. Σερρών.
2. Η δυνατότητα συναλλαγών και με μη μέλη της Τράπεζας και
3. Να αναρριχηθεί σε υψηλότερες θέσεις μεταξύ των Συνεταιριστικών Τραπεζών της χώρας.Στο σημείο αυτό θα πρέπει να εκφράσουμε, ως Διοικητικό Συμβούλιο, τις ευχαριστίες μας προς τα μέλη της Συνεταιριστικής τράπεζας για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν και μας δείχνουν.
Η εμπιστοσύνη αυτή δεν εκφράζεται μόνο με την εγγραφή νέων μελών και αγοράς μεριδίων αλλά και με την σημαντική αύξηση των καταθέσεων και των συναλλαγών.

Είναι πλέον γεγονός ότι η Τράπεζά μας δεν περνά καθόλου απαρατήρητη όσον αφορά τον όγκο των εργασιών από τις υπόλοιπες Τράπεζες της τοπικής Τραπεζικής αγοράς. Σε βαθμό μάλιστα τέτοιο που πολλές φορές η ανταγωνιστική διάθεση ξεπερνά τα καλώς εννοούμενα όρια του υγιούς ανταγωνισμού.

Ταυτόχρονα, οι αλλαγές και οι αυξημένες απαιτήσεις που επιβάλλουν η Συνθήκη της Βασιλείας ΙΙ και Τράπεζα της Ελλάδος ( η οποία αποτελεί την ελεγκτική Αρχή για τη λειτουργία των Τραπεζών ) αυξάνουν τις οργανωτικές δυσκολίες και το κόστος.
Η συνεργασία σε επίπεδο Ομίλου με τις υπόλοιπες Τράπεζες και την Πανελλήνια αποτελεί πλέον αναγκαιότητα για την αντιμετώπιση των Τεχνολογικών προκλήσεων και των ποιοτικών αναβαθμίσεων που θα πρέπει να εφαρμόσουμε.
Έτσί, και η κοινή αντιμετώπιση και διαχείριση της διαβάθμισης του Πιστωτικού κινδύνου ( Risk Management ) είναι πλέον γεγονός. Το σημαντικότερο δε από όλα τα βήματα για την « On Line» συνεργασία και λειτουργία των Συνεταιριστικών Τραπεζών, το Κοινό και Κεντροποιημένο Μηχανογραφικό Σύστημα από όλες τις Συνεταιριστικές Τράπεζες και την Πανελλήνια, έχει ήδη δρομολογηθεί.
Στόχος η κοινή «γλώσσα» επικοινωνίας, η δημιουργία νέων κοινών προϊόντων, η άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη της Τράπεζας από τα 170 πλέον καταστήματα του Ομίλου (16 Συνεταιριστικές Τράπεζες και η Πανελλήνια), η διαφάνεια και η μεγιστοποίηση της ασφάλειας των συναλλαγών.

Τέλος η Τράπεζα συνεχίζει να επενδύει στην εκπαίδευση και αναβάθμιση του Προσωπικού της, είτε με την συμμετοχή στελεχών της σε ειδικά Σεμινάρια που διοργανώνονται από την Ε.Σ.Τ.Ε. με καταξιωμένους εισηγητές στον χώρο για το σύνολο των Τραπεζών, είτε συμμετέχοντας σε κοινό πρόγραμμα με τις υπόλοιπες Τράπεζες για εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω Η/Υ (μια τεχνική που εφαρμόζεται από όλες τις Τράπεζες).

Ας έρθουμε τώρα στην οικονομική Χρήση του 2006 που είναι το κυρίως θέμα της Γενικής Συνέλευσης ενώ στη συνέχεια θα αναφερθούμε στις προοπτικές της Τράπεζας για το 2007 έως 2009.
Θέλοντας να δώσουμε την εικόνα της κίνησης της Τράπεζας κατά τη Χρήση 01/01/2006 – 31/12/2006 παραθέτουμε συνοπτική ανάλυση των Οικονομικών Στοιχείων της Χρήσης καθώς και Συγκριτική παρουσίαση αυτών με προηγούμενα έτη σε πίνακες.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Σημαντική αύξηση των καταθέσεων είχαμε για το έτος 2006 αφού έφθασαν στα 33.840.434€ έναντι 24.334.837€ του 2005 σημειώνοντας μία αύξηση σε σχέση με το 2005 κατά 39%. Το ύψος των καταθέσεων της Τράπεζας δεν είναι απλά και μόνο ένα ποσοτικό μέγεθος του ισολογισμού. Το ύψος των καταθέσεων πέραν από ποσοτικό στοιχείο, είναι και ποιοτικό αφού εκτός των άλλων εκφράζει την εμπιστοσύνη του αποταμιευτικού κοινού (μελών) προς την Τράπεζα και ταυτόχρονα αποτελεί έναν βασικό αξιολογικό δείκτη της διεισδυτικότητας της Τράπεζας στην ευρύτερη αγορά χρήματος του Ν. Σερρών. Στόχος για το 2007 είναι οι καταθέσεις να φθάσουν στα 44.000.000€.

Πέραν της επιτυχίας αυτού του στόχου, προχωρήσαμε σε αναδιάρθρωση του μίγματος των καταθέσεων σε μια προσπάθεια να μειώσουμε το μέσο σταθμικό κόστος επιβάρυνσης και αυτό όπως θα δούμε στην συνέχεια εκφράζεται στην διαμόρφωση του spread.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι για την διετία 2005 – 2006 είχαμε συνολική αύξηση καταθέσεων κατά 23.529.928 € που ισοδυναμεί σε ποστιαία αύξηση 228,2 %.
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (ΠΟΣΑ ΣΕ €)
Ποσοστό Αύξησης
2003
-
-
2004
10.310.506,82
136,12 %
2005
24.344.837,07
39,00 %
2006
33.840.434,00
39,00 %

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Η εμπιστοσύνη των μελών προς την τράπεζα σε επίπεδο καταθέσεων ανταποδίδεται με την εμπιστοσύνη της τράπεζας προς τα μέλη σε επίπεδο χορηγήσεων.
Το τέλος του οικονομικού έτους 2006 βρίσκει την Συνεταιριστική Τράπεζα με ύψος χορηγήσεων 33.598.938€ έναντι 28.015.069€ που ήταν το 2005, σημειώνοντας μία αύξηση της τάξεως 19,93%. Οι χορηγήσεις της Συνεταιριστικής Τράπεζας αντιστοιχούν στο 70% περίπου του συνόλου ενεργητικού και αποτελούν μια ανταποδοτική σχέση της Τράπεζας και καταθετών για την ενίσχυση εκείνων των κοινωνικών ομάδων που έχουν ανάγκη από την στήριξη της Τράπεζας σε επίπεδο χορηγήσεων. Για το οικονομικό έτος 2007 αναμένουμε το ύψος των χορηγήσεων να φθάσουν στο ποσό των 42.000.000€.

ΕΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (ΠΟΣΑ ΣΕ €)
Ποσοστό Αύξησης
2000
3.260.546,00 -
2001 3.277.105,00
0,5 %
2002
4.468.567,00
36,36 %
2003
5.339.288,00 19,49 %
2004
14.782.783,00
176,87 %
2005
28.015.068,96
89,51 %
2006
33.598.938,00
19,93 %
Η μεταβολή των Χορηγήσεων για την διετία 2005 – 2006 εμφάνισε αύξηση κατά 18.816.155 € που αναλογεί σε ποσοστό 127,3 %.


ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Τα ίδια κεφάλαια της Συνεταιριστικής Τράπεζας (συνεταιρικό κεφάλαιο και αποθεματικά) για τον χρονικό ορίζοντα 2000-2006 παρουσίασαν την παρακάτω διαχρονική εξέλιξη:

ΕΤΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ(ΠΟΣΑ ΣΕ €)
2000
3.922.989
2001
7.201.711
2002
8.656.102
2003
9.192.354
2004
8.100.562
2005
9.141.977
2006
10.005.393
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας (Συνεταιριστικό κεφάλαιο και αποθεματικά) έφθασε στο ποσό των 10.005.393,71€ έναντι 9.141.977€ που ήταν το 2005 σημειώνοντας μία καθαρή αύξηση της τάξεως του 9,44% ενώ για την διετία 2005 – 2006 παρουσίασε αύξηση 23,5 % που αντιστοιχεί σε 1.904.831 €.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το Σύνολο του Κύκλου Εργασιών της Τράπεζας ( δηλαδή Τόκοι και Εξομοιούμενα Έσοδα) σύμφωνα με τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης ανήλθε στα 3.047.720,63 € έναντι 1.836.977,70 € το προηγούμενο έτος και 726.789,03 € το 2005, σημειώνοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 66 % , ενώ σε επίπεδο διετίας 2005 – 2007 η αύξηση που σημειώθηκε στον Κύκλο Εργασιών εκφράζεται στο ποσοστό 320 %.

Η πορεία των Εσόδων της Τράπεζας σε βάθος χρόνου αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα :
ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΟΣΑ ΣΕ € ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΣΑ ΣΕ € ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΟΣΑ ΣΕ €
2000
362.630,31
-
2.382,02
2001
324.767,77
- 21.543,21
2002
394.700,14 -
1.205,60
2003
489.509,23
- - 30.210,75
2004
726.789,03
102.887,71 22.983,21
2005
1.836.997,70
267.438,24 3.996,00
2006
3.047.720,63
313.747,83
7.938,37

Από την άλλη πλευρά η πορεία των Εξόδων για τη λειτουργία της Τράπεζας σε βάθος χρόνων αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα :

ΕΤΗ ΤΟΚΟΙ ΕΞΟΔΑ
(ΤΟΚ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ)
ΠΟΣΑ ΣΕ €
ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΕΚ ΕΙΣΦΟΡΑ
Ν. 128
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
2000 -
-
-
248.558,76
2001 -
-
-
274.823,49
2002
-
-
-
346.181,03
2003
-
-
-
458.973,90
2004 164.799,00
28.559,22
28.733,50
644.597,15
2005
768.873,33
68.840,44
117.193,20
680.165,57
2006
1.435.677,18
86.413,44
169.821,90
627.663,58
Σημ. : Η δυνατότητα ύπαρξης Καταθέσεων ξεκίνησε για την Τράπεζα τον Οκτώβριο του 2004 καθώς το έτος 2004 αποτελούσε μεταβατική περίοδο μέσα στην οποία η Τράπεζα έπρεπε να ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να της επιτραπεί το σύνολο των Τραπεζικών Εργασιών.
Η δε εισφορά του Ταμείου Εγγυοδοσίας καταθέσεων είναι αναλογική των υπαρχόντων Καταθέσεων.

Για λόγους ενίσχυσης της Κεφαλαιακής Βάσης (όπως αυτό υποδείχθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος (με την υπ΄ αριθμ. 2442/29-1-99 Πράξης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος), η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ως νέα Τράπεζα διενεργεί στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της αυξημένες προβλέψεις Κεφαλαιακής Επάρκειας.

Έτσι σήμερα η σχηματισθείσα πρόβλεψη μέχρι 31/12/2006 ανέρχεται στο ποσό του 1.143.041,86 € η οποία όμως πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο στα επόμενα έτη σύμφωνα με τις αυξημένες ανάγκες Κεφαλαιακής Επάρκειας που προϋποθέτει η Συνθήκη της Βασιλείας ΙΙ για τις Τράπεζες.

Διαχρονικά οι προβλέψεις Κεφαλαιακής Επάρκειας κινήθηκαν ως εξής :

ΕΤΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
2002 -
-
2003
6.026,82
6.026,82
2004 480.973,18
487.000,00
2005
250.000,00
737.000,00
2006
406.041,86
1.143.041,86
2007 (Πρόβλεψη)
500.000,00
1.643.041,86
Η συνέχιση του ρυθμού Ανάπτυξης της Τράπεζας απαιτεί την ενίσχυση της Κεφαλαιακής Βάσης είτε με την συνεχή δημιουργία αποθεματικών είτε με την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου.
Η πρόσκαιρη λοιπόν αλλά απαραίτητη Πολιτική Κεφαλαιακής Ενίσχυσης από τα Λειτουργικά Κέρδη της Τράπεζας (θίγοντας έτσι τη δυνατότητα διανομής Μερίσματος) είναι αυτή που θα δώσει την στήριξη στην Τράπεζα στα μελλοντικά αναπτυξιακά της βήματα.

Τέλος τα Οικονομικά Αποτελέσματα, σύμφωνα πάντα με την κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης για κάθε έτος, παρουσιάζουν διαχρονικά την παρακάτω εικόνα :
ΕΤΟΣ ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
(προ αποσβέσεων – προ προβλέψεων – προ φόρων)
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΧΡΗΣΗΣ
2000 116.453,57
116.453,57
2001 71.487,49
75.584,26
2002
49.724,71
29.135,11
2003
60.746,08
37.031,11
2004
- 14.029,90
- 567.207,83
2005
473.359,40
170.838,21
2006
1.049.830,73
262.563,86
Το Οικονομικό Αποτέλεσμα του έτος 2006 καθώς και οι προβλεπόμενοι στόχοι του Προϋπολογισμού του έτους 2007 (ο οποίος ήδη τρέχει με ρυθμό μεγαλύτερο του προσδοκώμενου ) μας καθιστούν αισιόδοξους ότι το 2007 θα είναι και το έτος που η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ θα είναι στην ευχάριστη θέση να διανέμει Μέρισμα από τα Κέρδη της στους Συνεταίρους.

Παρακάτω παραθέτουμε Πίνακες με Βασικά Μεγέθη του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης για την τελευταία εξαετία, καθώς και τις ποσοτικές μεταβολές των Μεγεθών αυτών.


ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΜΕΓΕΘΗ 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Πάγια ενσώμ+άυλα 105.993 110.412 189.797 165.147 292.931 2.320.718
Χορηγήσεις 3.277.105 4.468.567 5.339.288 14.782.783 28.015.069 32.465.244
Ταμειακά διαθέσιμα 3.207.603 3.109.081 2.139.204 838.878 3.684.287 8.773.940
Κυκλοφ.ενεργητ. 7.120.599 8.612.418 9.046.520 17.808.589 31.699.356 41.239.184
Σύνολο ενεργητικού 7.241.319 8.717.209 9.279.988 17.973.736 33.774.451 44.045.625Ιδια κεφάλαια 7.201.711 8.656.102 9.192.354 7.527.623 8.739.201 9.788.664
Βραχυχρ.υποχρ. 39.607 61.106 87.634 76.320 690.413 339.752
Καταθέσεις - - - 10.310.507 24.344.837 33.840.435
Πιστωτικοί τόκοι 324.768 394.700 489.509 726.789 1.836.998 3.047.721
Έξοδα διοικ.& διάθ. 274.823 346.181 458.974 701.890 866.199 883.899
Καθαρά κέρδη+προβλ. 75.584 46.565 58.515 -86.413 420.838 668.606Προβλέψεις - - - 480.793 250.000 406.041
Σωρευτικές προβλέψεις - - - - 730.793 1.136.834

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΜΕΓΕΘΗ 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
Πάγια 4,17% 71,90% -12,99% 77,38% 692,24%
Χορηγήσεις 36,36% 19,49% 176,87% 89,51% 15,88%
Ταμειακά διαθέσιμα -3,07% -31,19% -60,79% 339,19% 138,14%
Κυκλοφ.ενεργητ. 20,95% 5,04% 96,86% 78,00% 30,09%
Σύνολο ενεργητικού 20,38% 6,46% 93,68% 87,91% 30,41%


Ιδια κεφάλαια 20,20% 6,20% -18,11% 16,10% 12,01%
Βραχυχρ.υποχρ. 54,28% 43,41% -12,91% 804,62% -50,79%
Καταθέσεις - - - 136,12% 39,00%
Πιστωτικοί τόκοι 21,53% 24,02% 48,47% 152,76% 65,91%
Έξοδα διοικ.& διάθ. 25,96% 32,58% 52,93% 23,41% 2,04%
Καθαρά κέρδη -38,39% 25,66% -247,68% -587,01% 58,87%
ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

2001 2002
2003
2004
2005
2006
Καθαρό περιθώριο κέρδους
23,3%
11,8%
12,0%
-11,9%
22,9%
21,9%
Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων
1,0%
0,5%
0,6% -1,1%
4,8%
6,8%
Αποδοτικότητα συνόλου ενεργητικού
1,0%
0,5%
0,6%
-0,5%
1,2%
1,5%
Ρευστότητα
179,8
140,9
103,2
1,71
1,27
1,21
Χορηγήσεις / σύνολο ενεργητικού
45,3%
51,3%
57,5%
82,2%
82,9%
73,7%
Πιστωτικοί τόκοι/κυκλοφ.ενεργ.
4,56%
4,58%
5,41%
4,08%
5,80%
7,39%

‘Όπως στην έκθεση πεπραγμένων του 2005 έτσι και στην παρούσα έκθεση που αναφέρεται στο 2006, στο δεύτερο μέρος της θα θέλαμε να σας δώσουμε μια εικόνα της πορείας της τράπεζας στους τέσσερις πρώτους μήνες του έτους 2007.
Η πορεία της τράπεζας παρακολουθείται και ελέγχεται με βάση τον προϋπολογισμό που συντάξαμε για το έτος 2007. Ένας από τους βασικούς στόχους που θέσαμε ήταν για το 2007 να πετύχουμε έναν ρυθμό μεγέθυνσης (αύξησης του όγκου δραστηριότητας) 22,76 %.

Οι καταθέσεις της τράπεζας όπως φαίνεται στους πίνακες που ακολουθούν, στο τέλος του Απριλίου φθάνουν στο ποσό των 35.396.910 € έναντι του ποσού 28.279.327 € που ήταν στο τέλος του Απριλίου του 2006. Με βάση αυτά τα μεγέθη προκύπτει μία αύξηση των καταθέσεων σε ετήσια βάση που φθάνει στο 25,17 %. Σημειώνεται ότι για το 2007, όπως προαναφέραμε, ο στόχος είναι να φθάσουμε τις καταθέσεις στα 44.000.000 €.


ΥΨΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΏΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2006 –2007
ΜΗΝΑΣ 2006
2007
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
24.549.865
34.517.437
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
27.023.536
34.785.637
ΜΑΡΤΙΟΣ
27.956.885
34.751.042
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
28.279.327
35.396.910

Στο τομέα των χορηγήσεων όπως παρατηρούμε στον σχετικό πίνακα, το ύψος των χορηγήσεων στο τέλος του Απριλίου 2007 ανέρχεται στα 33.690.985 € έναντι αντίστοιχου μεγέθους του Απριλίου 2006 ποσού 30.204.620 € και συνεπώς στην περίπτωση αυτή έχουμε μία ετήσια αύξηση που φθάνει στο 11,54 %.

ΥΨΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΏΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2006 –2007
ΜΗΝΑΣ 2006 2007
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 28.402.587
33.335.126
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
28.947.373
33.924.034
ΜΑΡΤΙΟΣ
29.467.854
34.331.343
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
30.204.620
33.690.985

Image

Στο τομέα των χορηγήσεων όπως παρατηρούμε στον σχετικό πίνακα, το ύψος των χορηγήσεων στο τέλος του Απριλίου 2007 ανέρχεται στα 33.690.985 € έναντι αντίστοιχου μεγέθους του Απριλίου 2006 ποσού 30.204.620 € και συνεπώς στην περίπτωση αυτή έχουμε μία ετήσια αύξηση που φθάνει στο 11,54 %.

ΥΨΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΏΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2006 –2007
ΜΗΝΑΣ 2006 2007
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 28.402.587
33.335.126
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
28.947.373
33.924.034
ΜΑΡΤΙΟΣ
29.467.854
34.331.343
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
30.204.620 33.690.985

Image
Η ικανοποιητική πορεία των δύο παραπάνω μεγεθών της τράπεζας δίνει το στίγμα της συνεχούς δυναμικής ανάπτυξης.
Ταυτόχρονα τα Διαθέσιμα της Τράπεζας διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα ικανοποιώντας έτσι τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για επαρκείς Δείκτες Ρευστότητας.

Στο τέλος του Απριλίου, ο κύκλος εργασιών (τόκοι χορηγήσεων και εξομοιούμενα έσοδα) ανέρχεται στα 1.053.729 € όταν για την αντίστοιχη περίοδο του προηγουμένου έτους μέχρι και τον μήνα Απρίλιο έφθαναν στο ποσό των 840.529 €, δηλαδή έχουμε μία αύξηση του κύκλου εργασιών που φθάνει στο 25,36 %!
Παρακάτω παραθέτουμε Πίνακες Συγκριτικής Παρουσίασης ανά μήνα των Τόκων Χορηγήσεων και των Τόκων Καταθέσεων για το πρώτο τετράμηνο του τρέχοντος και του προηγουμένου έτους :
Η αύξηση των συνολικών τόκων Χορηγήσεων όπως εμφανίζεται στους παρακάτω πίνακες σε 1.053.729 € το 2007 έναντι 840.529 € το 2006 έχει ως αποτέλεσμα ο ρυθμός μεγένθυνσης της Τράπεζας να φτάνει στο 30,56 % έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 22,76 %.
ΜΗΝΑΣ ΤΟΚΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΟΣΑ ΣΕ € ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΟΣΑ ΣΕ €
2006 2007
2006
2007
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 207.174
264.356
75.379
124.468
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 207.834 262.853
79.165
126.046
ΜΑΡΤΙΟΣ
211.052
263.688
83.542
126.400
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
214.470
262.832 84.994 127.235
ΣΥΝΟΛΟ
840.529
1.053.729
323.080
504.150
Image
Πολύ ικανοποιητική χαρακτηρίζεται η συμπεριφορά των λειτουργικών εξόδων της τράπεζας αφού κινείται κάτω από τα επίπεδα των προσδοκιών του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2007. Πιο συγκεκριμένα, στο τέλος του Απριλίου, το σύνολο των λειτουργικών εξόδων της τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 368.081€, παρουσιάζοντας ποσοστό απορρόφησης 30,88%.
Από την παραπάνω πολύ ικανοποιητική πορεία της τράπεζας στα βασικά μεγέθη (χορηγήσεις, καταθέσεις και τόκοι χορηγήσεων και καταθέσεων) είναι φυσικό να παρουσιάζεται η τράπεζα με υψηλή κερδοφορία. Στη κερδοφορία αυτή συμβάλει επίσης και η συγκράτηση των δαπανών σε επίπεδα κάτω του προϋπολογισμού.
Για την περίοδο μέχρι και τον Απρίλιο του έτους, τα κέρδη της τράπεζας προ προβλέψεων και αποσβέσεων ανέρχονται στα 269.620,4 €. Το ποσό αυτό μας δίνει ένα λειτουργικό περιθώριο κέρδους 24%, το οποίο στο τέλος του έτους αναμένεται να διαμορφωθεί στο 29,3%.

Το έτος 2007 είναι το πρώτο έτος υλοποίησης των στόχων του νέου Business Plan για την τριετία 2007 – 2009 . Στόχοι ποσοτικοί και ποιοτικοί.
Στόχοι που θα καταστήσουν την απόδοση της Συνεταιριστικής Μερίδας και την συμμετοχή των Συνεταίρων στο Συνεταιριστικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ως την πιο ελκυστική και διασφαλισμένη μορφή επένδυσης.
Στόχοι που θα κάνουν αισθητή την παρουσία της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ σε κάθε κωμόπολη και χωριό του Νομού μας και θα ενισχύσουν με σημαντικότατο αριθμό τα Μέλη της.

Η Τράπεζα στο έτος που μας πέρασε ολοκλήρωσε το σημαντικότερο βήμα για την εξέλιξή της, πετυχαίνοντας την μετεγκατάστασή της σε στρατηγικό σημείο εντός της κυριότερης τραπεζικής αγοράς της πόλης μας σε ένα από τα πιο κεντρικά πλέον σημεία της.
Στη νέα της θέση η Τράπεζα λειτουργεί ήδη από τον Αύγουστο του 2006 και για τα επόμενα 16 χρόνια. Ταυτόχρονα λειτουργεί και το δεύτερο σημείο πώλησης, το υποκατάστημα στο κτίριο του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Σερρών δηλώνοντας έτσι την παρουσία της δικής μας Τράπεζας μέσα στα κυριότερα σημεία των τραπεζικών αγορών της πόλης.

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ έχει κερδίσει πλέον τη θέση που της αξίζει μέσα στην τοπική Τραπεζική Αγορά και έχει θέσει ισχυρές βάσεις για την αναπτυξιακή της πορεία στα επόμενα χρόνια.

Έπειτα από τα ανωτέρω προτείνω να εγκρίνετε την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου από 01/01/2006 έως 31/12/2006 και να μας απαλλάξετε των ευθυνών μας.
Επίσης να εγκρίνετε τον Ισολογισμό, τον Λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσης και το Προσάρτημα του Ισολογισμού της Χρήσης 01/01/2006 έως 31/12/2006.

Σας ευχαριστώ,

ΣΕΡΡΕΣ,19/4/2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΑΤΖΗΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 216241


ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΩΔΕΚΑ ( 12 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΥ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30 / 04 / 2007
ΣΕΡΡΕΣ, 30 / 04 / 2007
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 10751
Σ.Ο.Λ. Α.Ε.