Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019

Στην είσοδο «στρατηγικού συνεργάτη» και όχι «στρατηγικού επενδυτή» εξετάζει η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας, η νέα Τράπεζα που προέκυψε από την συγχώνευση των Συνεταιριστικών Τραπεζών Σερρών και Πιερίας.

Σήμερα την 21/06/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. στα Γραφεία Διοίκησης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας ΣΥΝ.Π.Ε., επί της οδού Βασιλέως Βασιλείου & Νικολάου Πλαστήρα, στις Σέρρες, κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφίσαντος συμβούλου κ. Χατζηδημητρίου Αλέξανδρου, από τις αρχαιρεσίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 19/06/2019, κλήθηκαν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Σήμερα την 21/06/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. στα Γραφεία Διοίκησης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας ΣΥΝ.Π.Ε., επί της οδού Βασιλέως Βασιλείου & Νικολάου Πλαστήρα, στις Σέρρες, κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφίσαντος συμβούλου κ. Χατζηδημητρίου Αλέξανδρου, από τις αρχαιρεσίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 19/06/2019, κλήθηκαν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 19/6 οι εκλογές για την ανάδειξη του διοικητικού συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία προήλθε από την ένωση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών με την Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας.

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της «Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας ΣΥΝ.Π.Ε.» που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου 2019 και σύμφωνα με το καταστατικό της τράπεζας, ανακοινώνεται στα μέλη ότι οι αρχαιρεσίες της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων θα λάβουν χώρα την Τετάρτη 19η Ιουνίου 2019.

Χώρος διεξαγωγής της Γ.Σ. ορίζεται η αίθουσα συνεδρίων του Ξενοδοχείου «ΕΛΠΙΔΑ RESORT» στην Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων, στις Σέρρες.
Για την διεξαγωγή των εκλογών ορίσθηκαν οκτώ εκλογικά τμήματα.

Για την εξυπηρέτηση των μελών -εκλογέων στις Σέρρες πέντε εκλογικά τμήματα θα βρίσκονται στις Σέρρες και ειδικότερα στην αίθουσα συνεδρίων του ξενοδοχείου «ΕΛΠΙΔΑ RESORT» στην Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων.

Για την εξυπηρέτηση των μελών- εκλογέων στην Πιερία τρία εκλογικά τμήματα θα βρίσκονται στην Κατερίνη και στο ισόγειο του κτηρίου όπου στεγάζεται το Επιμελητήριο Πιερίας στην οδό 28ης Οκτωβρίου αριθ. 9.

Και για τις δύο πόλεις (Σέρρες και Κατερίνη) η εκλογική διαδικασία θα διαρκέσει 12 ώρες και ειδικότερα από ώρας 09:00 μέχρι ώρας 21:00 της 19ης Ιουνίου 2019.

Υπενθυμίζεται ότι είναι απαραίτητη η προσκόμιση Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου στοιχείου ή εγγράφου που αποδεικνύει ασφαλώς την ταυτότητα του μέλους – εκλογέα.

Σέρρες, 06-06-2019
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αλέξανδρος Ν. Χατζηδημητρίου