Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2020

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να καταθέσει προσφορά με σκοπό την επιλογή αναδόχου, για την προμήθεια σαράντα δύο (42) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ).

Κατεβάστε τις Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιεί το πρόγραμμα χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης με 80% Εγγύηση από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους. Η εγγύηση παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της ΕΑΤ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και με τη συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Τα περιβόητα το τελευταίο διάστημα Isolation boxes, δηλαδή τα σημεία διαλογής ύποπτων κρουσμάτων κορωναϊού, τοποθετούνται σταδιακά στα νοσοκομεία της χώρας μας. Η διοίκηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας προχώρησε σε μια συγκινητική προσφορά, όπου εξόπλισε με δωρεά, το απαραίτητο κοντέινερ και στο Γενικό Νοσοκομείο των Σερρών και βρίσκεται ήδη προς χρήση.

Αγαπητοί πελάτες,
Η Τράπεζά μας με υπευθυνότητα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων της και των πελατών της, ακολουθώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της ΠΝΠ έχει λάβει τα παρακάτω προληπτικά μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19:

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία κατά την πλοήγησή σας. Περισσότερα

Οκ, Συμφωνώ