Κυριακή, 03 Δεκεμβρίου 2023

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 • Κάλυψη εκτάκτων αναγκών.
 • Χρηματοδότηση απαιτήσεων.
 • Χρηματοδότηση αγορών πρώτων υλών, εμπορευμάτων.
 • Ευελιξία πληρωμών, δυνατότητα πληρωμής μόνο τόκων.
 • Εξόφληση κεφαλαίου ανά πάσα στιγμή, ανάλογα με τις ανάγκες σας
 • Εκταμιεύσεις, κάλυψη επιταγών από το όριο με ένα τηλεφώνημα
 • Δυνατότητες αναθεώρησης για όσο καιρό υπάρχουν ανάγκες
 • Υπεύθυνη εξυπηρέτηση από τον προσωπικό σας σύμβουλο

Χρηματοδότηση παντός είδους εξοπλισμού (αυτοκινήτων, μηχανημάτων κτλ)
 • Δυνατότητα μεγάλης διάρκειας αποπληρωμής και χαμηλής δόσης
 • Περίοδος χάριτος προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας
 • Ευελιξία προγραμμάτων. Εξόφληση δανείου (μερική-ολική) χωρίς ποινή, τροποποίηση προγραμμάτων απο- πληρωμής κατά τη διάρκεια του δανείου
 • Προσωπική εξυπηρέτηση από το σύμβουλο επαγγελματικής πίστης.

ΣΚΟΠΟΣ
 • Αγορά επαγγελματικής στέγης.
 • Ανέγερση.
 • Επισκευή.
 • Ανακαίνιση.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 • Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής.
 • Περίοδος χάριτος προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας.
 • Δυνατότητα τμηματικών εκταμιεύ- σεων για αποφυγή επιβαρύνσεων.
 • Δυνατότητες τροποποίησης προ- γραμμάτων αποπληρωμής.
 • Προεξόφληση δανείου (μερική – ολική) ανά πάσα στιγμή χωρίς ποινή.
 • Προσωπική εξυπηρέτηση από το σύμβουλο στεγαστικής πίστης.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών έχει τη δυνατότητα να εκδώσει εγγυητικές επιστολές κατ’ εντολή σας, προς εξασφάλιση των νομίμων συμβατικών ή οικονομικών υποχρεώσεων της εταιρίας σας προς τρίτους.

Μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις έκδοσης εγγυητικών επιστολών είναι οι εξής:
 • Η συμμετοχή της επιχείρησής σας σε διαγωνισμούς για την ανάθεση προμηθειών ή την ανάληψη έργων
 • Η «καλή εκτέλεση» των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ανάθεση των διαγωνισμών ή γενικότερα οποιασδήποτε νόμιμης συμβατικής υποχρέωσης της εταιρίας σας προς τρίτους
 • Η λήψη προκαταβολής μέρους του τιμήματος από εργασίες που σας έχουν ανατεθεί
 • Η καλή πληρωμή πάσης φύσεως νομίμων υποχρεώσεων της εταιρίας σας προς τρίτους

Web Banking

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία web banking πρέπει να έχετε τραπεζικό λογαριασμό στην Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών.

Είσοδος Εγγραφή

Απολογισμός Έτους

apologismos2012

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία κατά την πλοήγησή σας. Περισσότερα

Οκ, Συμφωνώ