Σάββατο, 06 Ιουνίου 2020

 

 • Υψηλή σταθερή απόδοση.
 • Διάρκεια από 1 ημέρα έως 1 έτος.
 • Το υψηλότερο επιτόκιο της αγοράς.
 • Δυνατότητα μερικής πρόωρης ανάληψης.
 • Ελάχιστο ποσό ατομικής τοποθέτησης €5.000.
 • Σε υπαλλήλους και συνεργάτες της εταιρείας σας.
 • Το επιτόκιο προσφέρεται σε όλους, ανεξαρτήτως ποσού ατομικής τοποθέτησης, αλλά ανάλογα με το συνολικό ποσό που θα συγκεντρωθεί.
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ
 • Λογαριασμό κοινής ωφέλειας
 • ΑΜΚΑ
 • Απόδειξη μισθοδοσίας ή συνταξιοδότησης ή βεβαίωση εργοδότη ή έναρξη επιτηδεύματος ή επαγγελματική ταυτότητα.

Web Banking

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία web banking πρέπει να έχετε τραπεζικό λογαριασμό στην Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών.

Είσοδος Εγγραφή

Απολογισμός Έτους

apologismos2012