Κυριακή, 16 Ιουνίου 2019

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ

Διοίκηση

Βασ. Βασιλείου & Νικ. Πλαστήρα (Α΄όροφος)
621 22 Σέρρες
Τηλ: 23210 98060, fax 23210 98069

Κεντρικό κατάστηµα

Βασ. Βασιλείου & Νικ. Πλαστήρα
621 22 Σέρρες
Τηλ: 23210 98060, fax 23210 98069

Υποκατάστημα Ηράκλειας Σερρών

Πολυτεχνείου & 25ης Μαρτίου
624 00 Ηράκλεια
Τηλ: 23250 25040 fax 25043