Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν.4537/2018 (ΦΕΚ Α'-84 Ενσωμάτωση στην ελλ. νομ. της Οδηγίας 2015-2366-ΕΕ για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (PSD2)) και των Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων για την «Αυστηρή εξακρίβωση της ταυτότητας των πελατών και τα ασφαλή και ανοικτά πρότυπα επικοινωνίας» , η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών ανέπτυξε ειδικές διεπαφές (Application Programming Interfaces - APIs) με σκοπό να επιτρέπει σε Third Party Providers (TPPs), όπως εταιρείες FinTech, κατασκευαστές εφαρμογών και Startups, να αναπτύσσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες με τη χρήση APIs.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών μετά την πρόσφατη συγχώνευση των Τραπεζών ΣΕΡΡΩΝ & ΠΙΕΡΙΑΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την κατάθεση ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ που αφορούν την εξυπηρέτηση των 4 (τεσσάρων) Καταστημάτων της.

1.Κατάστημα Σερρών
2.Κατάστημα Ηράκλειας
3.Κατάστημα Κατερίνης
4.Κατάστημα Λεπτοκαρυάς

Προθεσμία υποβολής προσφορών έως 28/02/2019 & ώρα 14.00.

Για την Συνεταιριστική Τράπεζα ΣΕΡΡΩΝ

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Αθανασίου Δημήτριος

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε. που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του στις 14-01-2019 και σύμφωνα με το καταστατικό της Τράπεζας (άρθρα 18, 19 και 20 του καταστατικού), καλούνται τα μέλη της σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, στις 20 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στο Ξενοδοχείο “PHILIPPOS XENIA”, οδός Αγίας Σοφίας 1, για τη λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών Ν. Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:
Εντός του 2019 θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών.
Σύμφωνα με το καταστατικό της Τράπεζας, το Ν.1667/1986 και το Ν.4261/2014, όπως ισχύουν, στο νέο ΔΣ θα πρέπει να εκλεγούν δύο (2) εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων αποδεδειγμένα , το ένα (1) να είναι μόνιμος κάτοικος της Π.Ε. Σερρών και το δεύτερο (2) να είναι μόνιμος κάτοικος Π.Ε. Πιερίας, στην οποία η Συνεταιριστική Τράπεζα διατηρεί σε λειτουργία κατάστημα. Τα εκτελεστικά μέλη , θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και θα διευθύνουν πλήρως την δραστηριότητα της Τράπεζας.

Web Banking

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία web banking πρέπει να έχετε τραπεζικό λογαριασμό στην Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών.

Είσοδος Εγγραφή

Απολογισμός Έτους

apologismos2012